Girdi yapan gulinbaskes

Şirketimiz Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu 2016 etkinliğine sponsor olmuştur.

Türkiye jeotermal enerji potansiyeli artan bir hızla büyümektedir. 2008 yılında 30 MW olan jeotermal güç üretim kapasitesi Ocak 2016 tarihi itibariyle 635 MW’a ulaşarak, Dünyada 8. sıraya yükselmiştir.Ülkemizin enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta olup enerji açığının kapatılması, özellikle de yenilenebilir ve çevre dostu kaynaklardan karşılanması yönünde ciddi çalışmalar yapılmaktadır. 15 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da […]