GYP, PETFORM tarafından düzenlenen Arama ve Üretim Sektörü Teknik SCOUT Toplantısı’na katıldı

PETFORM üyesi olarak GYP, sektörel gelişmelerin paylaşıldığı ve diğer üyelerle tartışıldığı yıllık SCOUT Toplantısı’na katıldı. Toplantı TPAO, TPIC ve GDMPA gibi devlet kurumları ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Bir bütün olarak, kamu veya özel sektör oyuncuları arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın birlik ve işbirliği kavramlarına vurgu yapıldı.