GYP’nin grup firmalarından Prosin Enerji, jeotermal projeleri için EBRD ile kredi sözleşmesi imzaladı.

GYP’nin grup firmalarından Prosin Enerji, jeotermal projeleri için EBRD (The European Bank for Reconstruction and Development) ile kredi sözleşmesi imzaladı.