Şirketimiz Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu 2016 etkinliğine sponsor olmuştur.

Türkiye jeotermal enerji potansiyeli artan bir hızla büyümektedir. 2008 yılında 30 MW olan jeotermal güç üretim kapasitesi Ocak 2016 tarihi itibariyle 635 MW’a ulaşarak, Dünyada 8. sıraya yükselmiştir.Ülkemizin enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta olup enerji açığının kapatılması, özellikle de yenilenebilir ve çevre dostu kaynaklardan karşılanması yönünde ciddi çalışmalar yapılmaktadır. 15 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenmesi planlanan Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu 2016’da ülkemiz için en önemli yenilenebilir kaynaklardan birisi olan jeotermal enerjiden ülke menfaatleri dikkate alınarak, verimli şekilde yararlanılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında jeotermal enerjinin çevre dostu bir enerji olduğu bilinmekle beraber, jeotermal kaynak kullanımının çevreye ve insan yaşamına olan olumsuz etkilerini azaltacak yöntemlerin geliştirilmesi de önem arz etmektedir. Jeotermal Enerji alanındaki araştırma ve çalışmaların ele alınacağı Sempozyumda, Jeotermal kaynakların aranmasından işletilmesine kadar olan geniş bir yelpazede deneyimlerin ve bilgilerin paylaşılması öngörülmektedir.

Saygılarımızla,

Fatih Güler
Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
Genel Müdür, GYP

Detaylar için buraya tıklayınız.